Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Mwe read se inge sifwil pac akkalemye sramsram kacl Leum Jesus suc pa Mwet Tol Fulat lasr ac oacypac in kupasriyac nuke iwen aktuktuk na mutal se inkasrao nuke wuhlweacng sasu se. In akkalemye pac lac wuhlweacng sasu se inge wo liki ma se meet ah meyen aokiyac lun wuhlweacn sasu uh akwoye moul uh wo liki ma se meet ah. Kunokon

SATURDAY: September 09, 2017
SIFAC:”Jesus El Oakiac Sie Wuhlweacng Sasuc”
MWE READ: Hebrew 8:1-8

Surleigh Tara

Mwe read se inge sifwil pac akkalemye sramsram kacl Leum Jesus suc pa Mwet Tol Fulat lasr ac oacypac in kupasriyac nuke iwen aktuktuk na mutal se inkasrao nuke wuhlweacng sasu se. In akkalemye pac lac wuhlweacng sasu se inge wo liki ma se meet ah meyen aokiyac lun wuhlweacn sasu uh akwoye moul uh wo liki ma se meet ah.

Leum Jesus El pa Mwet Tol Fulat lasr su akfasrye kunonon ke acn mutal na mutal inkasrao. Iwac se inge ma tulokinyuckyak sin God Fulatlana suc ma Leum Jesus El pa srisrngiyucki in pa fototo omeet na yurin God Papa in akfasrye kulansap suc ma arulana mutal. Kunokon ma ituckyang nusin mwet tol fulat facluh sel Moses ah lumahllah ouiyac se inge. Kunokon lun mwet tol fulat inge pa in orek kisac ac mwe sang nusin Leum God suc pa in etahi ac luhmahllah iwen aktuktuk se inkasrao.

Wuhlweacng sasu se inge eneneyuck ke sripen ma koluk lun mutunfacl se ma sulohsohllah in akfasrye kunokon inge. Tusruktuh, enenu in kalem lac wangin ma koluk ke wuhlweacng se meet ah. Ouiyac koluk lun mwet uh, tulik nutin Israel, pa sang enenu se nuke wuhlweacng sasu se inge. Leum El oakiyac wuhlweacng sasu se inge in fwa akwoye moul lun mwet uh suc ma mutawauk yurin mwet Israel ac Juda. Pacl se inge sikyak tari pa kalem kac Wen Nutin God, El tuku misac ac moulyak ac ingena muta lap layot ke tron lun God Fulatlana.

Wuhlweacn sasu se inge akkalemye lac kut tia enenu in kosrlah ku in som nu yurin mwet tol fulat fin faclu in oru sang ku mwe kisa lasr. Meyen oasr Mwet Tol Fulat se lasr pa Leum Jesus suc muta lapo layot yurin God Fulatlana. Mwet Tol Fulat se inge pa ikacslah inkanek lasr in ku in som nu yurin God Papa ac sang mwe enenu lasr. Ma se na kut enenu uh pa in lulalfongi lac Wen Nutin God El misac ac ke kuh lun God, El moulyak ac sowack nu inkasrao muta lapo layot yurin Leum God.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *