Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Be prayerful in supporting this ministry by sending donations. Ways to give for the furtherance of the Kingdom of God:

1. Use the PayPal button below.

[Kosraen] Kowos fin mesas in kasru ke ip lun money, tufwa nacklah form ku orekmakin PayPal button se ten inge.   Money ma orekeni uh ma sang molellah expenses ma tuku ke akfasryeyacn kulansap se inge. Kulo ke liyacten lowos in use kasru, meyen pus ma enenu in akfasryeyuck, na kasru lom an pa oru enenu inge ku in sikyak.  Kulo na ma lulap

Donate using PayPal by clicking the button below: