Wednesday (9/6) SIFAC:”Mwet In Lohm Sel Abraham Kohsrkohsrlah”

Mwe read u tuku oinge in akkeye kut ke lalalfongi lasr, ke sripen lalalfongi yok lal Abraham panang Leum God el na sulalla tu elan akpuhsye fita lal. Orekma lasr kais sie, lela insaneang lasr nu sin God wi lalalfongi in ma tuku ke insiasr kewa…tu kut in wi pa eis insewowo…

Saturday (9/10) Sifac: Jesus El Oakiac Sie Wuhlweacng Sasu

Mwe read se inge sifwil pac akkalemye sramsram kacl Leum Jesus suc pa Mwet Tol Fulat lasr ac oacypac in kupasriyac nuke iwen aktuktuk na mutal se inkasrao nuke wuhlweacng sasu se. In akkalemye pac lac wuhlweacng sasu se inge wo liki ma se meet ah meyen aokiyac lun wuhlweacn sasu uh akwoye moul uh wo liki ma se meet ah.