Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon 
By LM Skipper Ittu

Wednesday July 15 2015
Sifac: Kahs Ma Leum God El Fahk 

Mwe Read: Oekyuk 22:1-14
LM Skipper Ittu
Leum God Elan wi kowos kewa. Kusahl Balaam, sie Mwet Pahluh Midian, nuh sel Tokosra Balak lun acn Moab pa inge. Balak el kena Balaam elan selngawiyac Mwet Israel ke sripen sensen lal selos  panang el suhpwaclah mwet lal wi money nuh sel Balaam. Oinge, ke mwet lal Balak inge motullac yorol Balaam, God el sikyang nuh sel Balaam fahk elan tia selngawi Mwet Israel inge. Ke lotutang tok ah, Balaam el fahk nuh sin mwet lal Balak inge lah Leum God El tia lungse elan welulos, ac Balaam elan tia selngawi Mwet Israel inge. Mwe luti se inge kasrekut in tupan kahs ma Leum God Elac fahk ke kutena ma kut akwot nuh kac. Tuh El kena kut in nget nuh sel meet liki kut akfasrye kutena akoo lasr!
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *