Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

TUESDAY: September 27, 2016
SIFAC: “Eis Lungkuhlwacn Nuhke Lungkuhlwacng”
MWE READ: John 1:15-18

Deaconese Leilani Sigrah
Deaconese Leilani Sigrah

Tafwema na me lutlut se ke Monday an, John El sifwil akkalemye la Jesus pa met se el tu fwakak la E ac fwa ma uh tuku tokol tusruk El fulat lukel ke sripen el nunu oasr meet liki el tu isuslac ah. John el oayapa fwak la, ke sripen lungkulang yok lal panang el tia tui in sang me insewowo nu sin met lal nukewa, tu paye la kulang tuku kel Jesus Christ, ac El mukena pa ku in liye papa tumal inkosrao, ac fwakak kalem nu sin met nukewa uh.

Ke sripen Jesus Christ kut wi eis lunkulang yok Lal. Lela nga ac kom in nunku yok ke lupan lungkulang ma kut eis sin Leum lasr Jesus Christ ac in folokin ke Lalalfongi ac Kulansap lasr nu Sel ke paye suwos in pal e nukewa.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *