Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

Tuesday July 5 2016
Sifac: Nuhnak Muhnahs Ke Ma Koluk
Mwe Read: Orekma 13:36-41

Deaconese Leilani Sigrah
Deaconese Leilani Sigrah

Nga wi pac sang kulo kaksakin god ke moul lasr nukewa, ac ke me lutlut na wo ma tuku nu sesr in akkeye kut ke moul in lalalfongi lasr kais sie. Nga wi pac engan in orala akuteyac fototo luk ke koanon me lutlut se lasr nuke Tuesday an.

Me lutlut se inge akkalemye ke oiyen misac lal david ac oayapa ke oiyen misa ac moulyak pac lun jesus christ. Tukin David el tu akfalyela ma lungse lun god ah, na el misa, ac fwak mu el kulawi. Ac ke God el tu akmoulyelack jesus ah, el tia na kulawi, su fal nuke fwak lun God in kutu verse meet in book lun Orekma, su el fwak mu, elac fwa ma uh akmoulyelak Jesus liki misa, ac elac tia kulawi inkulyuk uh, ac elac fwa sang nu sel me insewowo mutal ac paye su el tu wulela kac nu sel David. Ma inge nukewa akpayeyeyuk tari. Ac tuku nu sesr misenge, kut in etu la, jesus christ mukena pa ku in nunak munas nu sesr ke ma koluk lasr uh, ac el na su lalalfongi yok in el, fwa sukosok la liki ma koluk nukewa, su ma sap lal moses uh tia ku in aksukosokyela.

Lela nga ac kom in srukyac ku lulafongi yohk lasr in Christ Jesus, tuh kut fwa ku in wi nunakmunas ke ma koluk lasr nukewa.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *