Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Victor L. Melander

Thursday May 21 2015
Sifac: Kut Lohng Ke Kahs Lasr Sifanna
Mwe Read: Orekma 2:8-13
Victor L. Melander
Mea
kalmen pulu kahs ekasr nge “kut lohng ke kahs lasr sifanna.” Mea na
uhsrnguk se. Ku su sramsram kuhn yuk nge. Mwet liki nga fwa akfusye
komyak u, nga lungse sifwilpac sang sifah srisrik se ke sapta se nge in kasre kut liye mwe sramsram lasr na mesengi u, “Tuku Lun Ngun Mutal”.
 
Oasr
kittin sram sram matu se nga lungse srumun na suwos ke ma sikyak ke
pahl se nge. Kut lohng ac lulalfongi tari la Jesus El tuku misac ac moul
yak ac, inge na El wangin fwin falu. El som na yurin PAPA tumel, El
muta oasr ke Lepo leyot yorin GOD PAPA Mutal tumel.
 
Ke
Jesus El misac moul yak El muta kitin pal fwin fwalu len 40 (sapta 1
fus 3). El fwak sap soko… (Fus 4 ke sapta 1), “Nemet som liki acn
Jerusalem …sano na mwe kite se su Nga tuh fahk nu suwos, su PAPA EL
wulela kac, (fus 5): John el tuh baptais ke kof, a in len ekasrna (len
10) fahsru, kowos ac fah baptais ke Ngun mutal.” Kut kalem ke la ke len
40 ma El muta fwalu El fwak ma inge na sin mwet tuma lutlut lal, (sapta 1
fus 2) “Nwe ke na sun len se ma tuh utukyak El nu inkusrao.” Oasr len
10 tukin ma sikyak ke sapta 1 fus 2.
 
O.k.
mayac len 10 inge? Ke tuku lun ngun mutal su eteyuk mu len seinge len
in Pentecost se. Len 50 na Greek. Christian ngusrellac kas se inge
orekma kin in akkalemye “Tuku Lun Ngun Mutal.” Yea nukewa Israel
akfulatye len se inge, “len 50 tukin Passover”
Mwe
luti lasr u (fus 8-13) uhn mwet se oru ma na sakuruk se inge ellos ma
Galilee eltal sram sram ke kahs eltal matula ke Galilee. Mea sakuruk
ellos oru? Ellos sram sram ke kas su ma eltal tia orekma kin pa kahs
(fus 9-11). Kowos fwin oasr ke pahl se inge mea kowos ac fwak ke?
Aksruksruk ye ku akfulatye GOD.
 
Pa inge ma nga ku in fwak ke mwe konukon lasr na mesengi u. Kulom ma lulap. GOD EL lungse kom.
Facebook

One Response

  1. Kulo ke akkuteya se inge ac arla kalem. Ma se nga lungse ke mwe luti se inge uh pa, fwefwe lac lun mwet ma liye ma sikyak inge. Plan lun God inge use mwet inge in wi akilen ac akfulatye akfwasryelah lun wuleacng lung God suc ma kalem ke len ak 50.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *