Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Victor Melander

Thursday December 31 2015
Sifac: Akilenyuck Inse Pwaye
Mwe Read: 1 Timothy 1:12-17

Victor Melander

Nga lungse sang kulo nu Sihn GOD ke kulang ac pakoten LAL nah sesr kewah. Kahs Lun GOD tuku na sel Paul in luman sogo prae. Muteweack ke sang kulo we pusren insewowo weang pusren akfulat nu Sihn GOD ac aksafye ke Amen. Nga lungse fwak pwengwo nuh sowos. Mweyen ke moul lal Paul kut liye pac lac wangin mah koluk kut oru ku in kutanglac Lungse ac Lungkulang Lun GOD nu sesr, mweyen kut oru ke sripen nikin ac sulalalfongi. Ke pang Lu Leum na sesr El tia liye kut ke ma koluk lasr ah ke sripen Lungse ac pakoten Lal.

Mwe read lasr u oasr sogo puluh kahs paye nah ac fwal lana in porongeyuk: Jesus El tuku na fwalu in molelac mwet koluk, su kut enenu na in tia mulkunlac.
Pa nge ma nga ku in sang kasr mwe read lasr na mesengi u. 

Kulo ma lulap.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *