Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

LucillaTalley
LucillaTalley

Sifwa se ke Saturday an fwak mu, “Sang Kulo” Book kasreyaan oasr in Luke 22:14-20. Mwe lutlut uh srumun ke Leum Jesus El oru kufwen Alukwela lal yurun mwet sap Lal ku mwet tuma lutlut lal meet liki el apkuran in sun mwe keok yok nusel.

Ke nutawaak kufwa saoklana sac, Jesus El fwak nuselos kac, El arulana ke tu wekulos mongo kac meet liki pal in keok lal, tusruk el a fwa tia sifwil eis ne kena akpwayeyukla kalmuk in tokosrai lun God. Ouinge, Jesus El eis cup sac, ac sang kulo nusin God ac fwak, eis cup se inge ac kowos nukewa nihm kac. El tafwelana in fwak nuselos kac, El a fwa tia sifwil nim wine nekena tokosrai lun God tuku.

Na El eis bread, sang kulo nusin God, kunsalik a sang nuselos a fwak, “Ma inge monuk su itukot keiwos, kowos oru ma inge in esamyu”. El oayapa sang nuselos sie cup tukun mongo uh ac fwak, “Cup se inge pa Wuleang sasu ke srak suc ukuiyukla keiwos”. Mwe lutlut u tuku in akasmakinyekut la monin Leum ac srahn Leum pa sramsramkin ke bread ac wine lah ela fwa keok kacsr ke pal sefanna in elah ma koluk luk, a kom ac aksasuyekutla nu yorol, tuh kut nukewa in esamla el aksafyela tari keok lal ah, som eis insewowo lal yurin Papa tumal, a sano in tuku a eis mwet nukewa suc oruh ma lungse lal a fwa lulalfongwel in welul engan wangin saflaiya.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *