Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

Saturday May 28 2016
Sifac: Luhlahlfongi Kuhpahsreni
Mwe Read: John 15:1-11

Surleigh Tara
Surleigh Tara

Mwe lutlut se inge akkalemye luti lun Leum Jesus nusin Mwet Tuma Lutlut Lal. Mwe luti se inge akilenyac lemlem kuh akul se nuke sropon sak soko nuke lah ma tuku ke sak soko. In akkelemye lah, lah srisrik uh fin tia kupasr nuke sropon sak kapack soko, e tufwa tia ku in kap ku isus fako. Lah lulap uh pa sang kuiyen lah srisrik in muh ku in kap ac oswellah fako.  Na lah ma tia kuh in oasr fako, e tufwa sisiyang in ke e uh in fihriyuckyak. Meyen lah inge wangin sripa nuke moul lun sak soko. Mwe lutlut se lun Leum inge akkalemye nusin Mwet Tuma Lutlut in pacl soh elos in kalem kac lac, mwe enenu yok se nuselos in oasr kupasr lalos pacl e nukewa nusin Leum in akyohkye lulalfongi lalos. Meyen elos fin tia, e tufwa wangin usren mukuikui ku kulansap nuke lulalfongi lalos in fwal nuke akwuck ac kolyuck lun God.

Nu sesr misenge uh pa, kut in tia sifacna kihnaack ma kut in oru in akfasrye lulalfongi lasr sin Leum. Ma nukewa simlac tari nusesr mwet lulalfongi uh in fasr kac. Kut enenu in kalem kac lac Leum Jesus El tuku filiyac akul nusin mwet Lal in fasr kac. Kut fin tia, pa e tufwa kalem kac oiyacsr ac mukuikui lun sie sin sie ma kut tia ku in akilen lungse sie sin sie kac. Pacnang kut enenu in suk God meet ac sisla pacl yohk in prue an lipsre top Lal nuke mwe pru lasr. Suk God meet pa in prue, read Kahs Lal (Bible) ac in lungse sie sin sie. Kut fin oru oinge, kut oacwac mu kut mutana in lungse Lal.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *