Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

Saturday May 14 2016
Difac: Moulkin Sie MoulAhkpacyeyucklac
Mwe Read: Luke 1:68-80

Surleigh Y. Tara
Surleigh Y. Tara

Zacharias el srumun akfwasryeyacn sie ma palyeyuck ke pacl somlah ke sie tokosra ac mololah suc ma tuku sin Messiah. Pweng wolacna se inge tolack kalem nu in moul lalos suc ma muta in losr oana ke kalmwelihk ke lotutacng uh. Tuku lal John Baptist mutawauk in ase kalem nusin mwet uh nuke ma wolana suc e tufwa sikyak.  Pa akkalemyeyuck ke pweng wolana se inge suc ma ase kalem nu in elos suc muta na in losr in wi pac etu ke lung kulang lun God suc pa Leum Jesus Christ. Pweng Wo se inge ase pa moul sasu se ac oacyacpac ase finsrak nusin elos suc muta in keok lun misac ac kohs in ma koluk lun facluc.  Pweng Wo se inge srihsrngi inkanek nuke moul in milsac in wi pac pulakin engan kawil se (oana Rome 3:17 suc sramsram ke misla suc ma kut tia etu kac). John el akkalemye kuh ac utuftuf suc ma tuku ke lulalfongi ke Leum God ac mutal Lal suc ase moul in mislac nuselos suc lulalfongi in El. Lulalfongi se inge e tufwa langoelos liki mwe aksangen ac lungse lun facluh. Sripac yohk lal John Baptist uh pa in sackuhnlah tuku lun Leum Jesus in akollah insiacn mwet uh nuke akfasryeyacn lung kulang lun God.

Nusesr misenge pa in ak mesas ye insiacsr in moulkin akwuck lun God pa in suk mislac inmasrlon kais sie sin sie ac oacyacpac yurin God. Ac fin ou lungse lun God ke kut ekin mwet fasr nuke faclu se inge, kut enenu in suk mislac yurin sie sin sie ac in akyohkye lulalfongi lasr uh kuht in pulaking ke lung kulang lun Leum Jesus Christ.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *