Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Surleigh Y. Tara

Saturday February 13 2016
Sifac: Ke Sahflahiyac, Kuloh
Mwe Read: Fwackyuck 11:15-19

Surleigh Y. Tara

Ke pacl se na ma ukuk akitkosr inge sikyak, mwe keok upac ke macta sin God motkeyuck in okwoklac nufin faclu. Ma upac inge tia sikyak uh, pusra lulap puspis tuku in kasrao mwe in akkalemye sikme lun Tokosrai lun God.  Kunaosyuck lun faclu pa motkeyuck in sikyak ke pulan pacl se inge ke sripen ma akkalemyeyuck ke ukuk onkosr suc ma sikyak ke Chapters 8,9, ac 10 ac. Na ke sripen takinyen ma upac sikyak inge, pacnacng motkeyuck na mu ma na upac nuke kunahoslah lun faclu se pa e tufwa sikyak, tusruk lung kulang lun God langoelah ma inge in tia sikyak. Ke ma inge, oatui lun Tokosrai lun God sikyak ac El Leum God suc ac tufwa kol faclu in pulan pacl se inge.

Kut kalem kac la number itkosr (7) akilen fohnlah sin God me. Na ukuk lun rappa se inge pa akilenye lac ma nukewa in aksafyeyuckla sin God.  Wen Nutin God pa sulosolla in leumi faclu ne tok ma patpat (Daniel 7:13).  Pacl se inge pa Leum Jesus El folok wi mwet Lal in kol faclu ke pulan yac 1000 se. Mwet nukewa fin faclu elos e tufwa faksufi in akfulatye ac alu nusin Leum God Kulana.  Tokosrai lun faclu e tufwa wangin kuh la in lain Tokosrai lun God. Faclu nofon ac ma nukewa loac ac tufwa kolyuck sin Leum Christ.

Ac tufwa pac oasr lain ac kasrkusrak lun mutun facl ac mwet kol faclu. Elos inge ac tufwa wangin ku la in akfasrye ku lalos. Mutun facl nukewa e tufwa ituklac ku la ke sripen elos e srike in tuyak lain God, tusruk macta lun God putatyang nu faclos ac e tufwa wangin ma elos ku in oru in lain kaiyuck lun God. Pacl se inge, ku nukewa itukyang nusin Leum Christ suc ma El pa Mwet Kol Fulatlana in pacl se inge a ne tok ma patpat.  Mwet koluk nukewa e tufwa pulakin foloksak lun God ke orekma koluk su ma elos akfasrye nusin tulik nutin God.  Keok mukena pa e sikyak nuselos in pulan pacl se inge ke sripen pa inge pacl in nununkeyuck nusin mwet koluk in oana ke mwet palu elos palyei ke pacl somlah ah.

Pacl se inge ma kolyuck lun Leum Christ sikyak, elos suc akos akwuck ac kolyuck lun Leum elos ac tufwa pulan wolana suc ma wuleukyang nusin tulik nutin God. Pa inge saflaiyen keok lun mwet lulalfongi. Pulan wolana ma ac tufwa sikyak nusin faclu ac kasrao e kapsreyuckeni ke sripen engan lulap lun God nusin mwet uh.  Yohk na elos suc akos kolyuck ac akwuk lun God. 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *