Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon 
By Surleigh Y. Tara

Saturday January 30 2016
Sifac: Jesus El Tuhng
Mwe Read: John 11:28-37

Surleigh Y. Tara

“Jesus El Tung” pa sie verse ma fototo omeet ke Bible uh. Verse se inge tia fototo mukena, kut in wi kalem kac koanong iyacn verse se pac inge. In pacl lun mwet Greek in pacl soh, oasr luhmahlah lalos lac God El tia God suc ma munas nunak in pakoten la. Na verse se inge pa ase kalem lasr mwet lulalfongi misenge lah, yohk pakoten ac tung insiacl God ke lalfon ac mukuikui in nikin lun mwet lulalfongi uh.

Mwe read se inge akkalemye lac sap soko tuku nusin Leum Jesus lac Lazarus el mas ac keok. Kut kalem kac lac Leum Jesus El akfasrye ma Kunacl su ma God Papa El supaclma nuke ke pulan pacl se in eis pweng se inge. Leum El akfasrye ma kunacl inge saap mile luo kuh tolu liki acn se ma Lazarus weang tamtael luo, Mary ac Martha, muta we. Pweng se sulpac tuku lac Lazarus el misac.

Ke pweng inge tuku nu yurin Leum, El tiana tui in akfasrye kulansap lal nusin God Papa. Tukin Lazarus el misa ac pukpuki lusen len akosr, Leum Jesus El tufwa som in topoklah ngusr se inge ke sripen Mary, Martha, ac Lazarus elos mwet kawuck wowo lun Leum. Ke mwe read se inge, kut kalem kac lac Leum El som te akmoulyelulack Lazarus suc ma mwet suc oasr inmasrlon ma sikyak inge arulana fwefe lac ke mwenmwen sakurik lun Leum inge.

Nusesr misenge in kalem kac lac yohklacna pakomuta lun Leum God nusin mwet uh. Leum El sifwil filiyac akwuck se nusesr in fasr kac lah kut in loang nuke kulansap lasr nusin God Papa meet in oana ke mwe read se inge akkalemye nusesr.  Leum Jesus El sislah acn wolana Sel inkasrao in tuku, misac, ac moulyak in ase moul wolana se nusesr. Kut in tiana fulwelah kain in mukuikui sahyac in sang fungul kulansap lasr nusin God suc ma yohk pakoten Lal nusin mwet uh nukewa.  

Kulo.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *