Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

SUNDAY: September 04, 2016
SIFAC: Leumi Sie Un Mwet Misla
MWE READ: Isaiah 11:1- 9

LM Quardus Esau
LM Quardus Esau

Me nunak nuke Sanri se omeet ke Kahs In Kol sasuc natusr u fwak mu “Leumi Sie Un Mwet Mislac”.

Kahs in palu lal mwet palu Isaiah suc el palye ke sie togosra ma ac tuku liki tahk in sucu lal Jesse, papa tumal togosra David. El akkalemye la tukun tahk in togosra lal David ac muhsahllah ac wanginlac, oasr sie togosra sasuc ac tuku ac tuyak in leumi mwet lun God.

Ngun lun God ac oan fwin togosra se inge ac panang kol lal nusin mwet lal ac arulana pwaye ac suwos. Nununku lal ac fwa arulana suwos ac pwaye, ac wangin srisri, wiwimwet, wiwikahs ke nununku lal.

Ke pacl in kol lal, mutunfwal nukewa ac tufwa muta in mislac. Ac wanginlac lokoalok. Mwet u ac tukeni muta in mislac ac mwe sensen ac ma koluk ac wanginlac.

Palu lal mwet palu Isaiah sikyak kalem ke tuku lun Jesus Christ nu fwalu. Suc tuku ke tahk in sucu lal togosra David. El pa Fisrack lun Mislac ac ke tuku akluo lal, El ac fwa kol mwet lal nukewa ke mislac ke sie Jerusalem sasuc ma El akola nusin mwet Lal nukewa.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *