Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

Sunday May 29 2016
Sifac: Luhlahlfongi Molelah
Mwe Read: Luke 19:1-10

LM Quardus Esau
LM Quardus Esau

Me lutlut se inge sikyak ke sie city pwengpweng in Bible u pangpang Jericho. Tui se lun Jesus in city Jericho inge akilenyac muutwawaiyen fufasryusr safla lal nu Jerusalem meet liki El som nu ke sakseng.

In acn Jericho, pweng ke orekma usrnguk ac mwenmwen lun Jesus fwasrelik we. Pwanang ke pacl se Jesus El sun acn we, mwet puspus elos tuku nu yorol. Inmasrlon mwet inge pa Zaccheus. Zaccheus el tax collector se, suc arulana kasrup ke sripen orekma lal, ac pus pac mwet orekma muta ye koko lal. Sie pac ma akkalemyeyuk kacl Zaccheus u pa el sie mwet fototo.

Zaccheus el wi long pingen orekma lun Jesus. Panang ke Jesus El utyak nu Jericho inge, Zaccheus el wi som in sonol. Ke sripen pus mwet ma fasreni, ac ke sripen el fototo, panang el kofla in liye Jesus. Yok kena lal Zaccheus in liye Jesus, na oru el kasrusr nu meet, ac fanyak nu ulun sahk sycamore soko. Ke Jesus El sun sahk soko ah, El ngetack liyel Zaccheus ac fwak elan fani mweyen elac welul nu in lohm sel.

Mwet ma liye elos torkaskasyak ke sripen selos Zaccheus el sie mwet koluk. Oinge Jesus El fwak mu tuku Lal, El tuku in suk ac in molela mwet suc tulac.

Lulalfongi lal Zaccheus kalem ke oiyen orekma lal. El tiacna fuleak in suk inkanek ma ac sang nusel elan ku in liye Jesus. Oinge, ke Jesus El liye, El welul Zaccheus nu in lohm sel.

Lulalfongi lasr kais sie ac mwe molela nusesr sifana. Oinge, kut fin lulalfongi la Jesus El Wen nutin God, lela orekma lasr u in akkalemye.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *