Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon 
By LM Quardus Esau

Sunday, April 3, 2016
Sifac: Aksasucyeyucklac Moul Kuh
Book: Luke 7:1-10

LM Quardus Esau
Lulalfongi lun sie solse (centurion) ke Jesus Christ panang mwet kulansap se lal kwela liki mas ac keok lal. In oana ke akkalemyeyuk in me read se inge, mwet kulansap se inge mas ac apkuran in misac. Ke sripen yok lungse lun solse se inge kacl, el tiac tui in suk inkanek in akkeyella. Ke el long la Jesus El oasr in city sac (Caperneum), el sapla ngisre Jesus elan som ac akkeyela mwet kulansap sac. Oinge Jesus El som. Ke El apkuranyang nu lohm sin solse sac, solse sac sifilpana supala sap soko. Jesus Elan tu tiac akelyayel elan som nu yorol. Meyen el kupansuwol Jesus lan utyak nu in lohm sel ku finne elan sifana som nu yorol Jesus. Oinge el ngisre sin Leum, “Tari kom fwaklana ke kas lom ac mwet kulansap luk el fwa kwela.” 
Jesus El lut la in solse se lun acn Rome a in oasr lupan lulalfongi se inge sel meyen El soenna liye lupan lulafongi se inge sin mwet Jew. Oinge El akkeyla mwet kulansap sac in oana ke ngusr lun mwet leum sac. 
Mwet kulansap sac kwela ac pulakin moul sasuc ke sripen lulalfongi yok lun mwet kol se lal ah. Luti kut misenge in esam la, lulalfongi lasr kais sie ke Jesus Christ ac ku pac in aksasuye, akkeye, ku finne molela moul lun sie mwet.
Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *