Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

 Kunokon
By Rev. Takeo Likiaksa

Sunday April 10 2016
Sifac: Sie Muhtacwacack Sasuc
Mwe Read: Luke 7:36-50

Rev. Takeo Likiaksa
Rev. Takeo Likiaksa

Kalem lah oasr ouiya ac moul mahtu se enenu in ikilyukla nuke sie ouiyen moul sasu pa kalem ke sifac se inge. Wi ke mwe read se inge Jesus el kapsra ouiyen oru lal Simon, sie mwet Pharisee ma solacl Jesus nuke mongo se inge, ac mutwacn se ma tiana suliyuk, a ke na sripa lal utyak nuke mongo se inge. Mwe read uh fahk lah el sie mutwacn koluk.

Na oana ke kalem uh, oru lun mutwacn se inge, akkalemye srui lal in oru ouiya nukewa ma fal elan oru nu sin mwet solsol nu in sie lohm. Mutwacn se inge, sang sronin mutal sroksrokinyac nien Jesus, ac sang aunsifal ela. Paye, kut tia moulla ke ma kut oru, a lulalfongi lasr pa ku in ase moul nu sesr uh. Ma inge akkalemye srui lun mutwacn se inge, el finne sie mutacn koluk, tu oru lal, Jesus el akilen ac nunak munas ke ma koluk lal.

Mwet Pharisee ac guests ke mongo se inge, etu mu God mukwena pa ku in nunak munas ke ma koluk uh, oru elos suk ac nunku lah fukah tu Jesus elan ku in fahk la ma koluk lun mutwacn se inge nunak munas nu sel. (Liye pa nuke Luke 5: 20)

Yac kom wi pac engankin sralacpiyen kulang ac pakotwen lun God nu sum? Ya kom srui nunak munas lal nu sum finne lupahka lupan sesuwos ke moul lom? Lela nu sesr kewa in wi pa oru “Sie Mutwacwacack Sasu” ke moul in lulalfongi lasr

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *