Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Rev. Takeo Likiaksa

March 13, 2016
Sifac: “Lulalfongi Fohnlah”
Mwe Read: Mark 10: 17-31

Rev. Takeo Likiaksa

Jesus el sramsram nu sin sie met su
nu fuhsr a el sulpa kasrup. Mwet fusr se inge ku in motko ke nunak lal
mu God pa akinsewowoyacl uh. Tu el ke konacack na paye lah el ac eis
fukah moul ma patpat pa oru el siyuk kusen siyuk se inge sel Jesus uh.
El etu mu el akos nukewa ma fwack ke Ma Sumusla ac akos pac akwuk sahye
ma mwet Pharisee elos oakiya.

Tu Jesus el akilen nunak lun mwet
fusr se inge in motko mu el sumat, wo, ac ku pac in fulat nunak la. Oru
Jesus el fahk nu sel mu in orala in fonlah moul lal – el enenu in som
kukakunla mwe kasrup nukewa lal ac sang kasru mwet sukasrup.

Mwet
fusr se inge, tuku fahrengreng atacl, pusrkweack nunak lal ac lumahl ke
el tuku nu yurin Jesus. Mwe kasrup lal oru fulatwack nunak lal, ku pac
elan tia lohacng nuke enenu lun mwet ac fungfungla nuke mwe kasrup lal.
Na oru tukun Jesus el fahk elan som kukakunla mwe kasrup lal, el
tohtuluklac, likinsacela ma ac ku in sang mwe insewowo ac moul ma patpat
el ke in eis ac.

Kut orekmakin fukah mwe insewowo ma kut eis
sin God uh? Ku kut ku in fulweack mwe kasrup lasr pa nuke stosa soko,
lohm se, acn se sesr ku orekma lasr nuke sripac lal, mea kut ac oru?
Fisracsr kut in motko ku in fahklah tu in oraclah pa ac elyah uh. Kapin
mwe nunak uh pa in tia nunak ku sramsram mukewena a in ahkfasrye ma kut
srumun uh, na ac ku in fohnla lulalfongi lasr uh. Oana ke James el fahk
uh, “Oapana lulalfongi uh: el fin mukena ac wangin orekma wi, na
lualfongi sac misa.” (James 2:17)

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *