Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Rev. Takeo Likiaksa

Sunday February 14 2015
Sifac: Kaksak Ke Sie Kosracni Na Yohk
Mwe Read: Leviticus 23:15-22

Rev. Takeo Likiaksa

Sie inmsrlon kuhfa ma Leum God El oakiya ac sapkin mwet Israel elos
in akilen ke lusen moul lalos pa ke Kufwen Kosrani. Sripa lun kuhfa se
inge pa mwet Israel elos in folokweni nu Jeusalem ac oru aengani lalos
ac in esam na koko wo lun Leum God nu selos, ac oru kaksak lalos nu sel,
ac eis pacl lalos in aholla ouiyen moul lalos. 

Pacl ma elos in
oru kuhfa se inge pa elos in oackla week fon itkosr tukin Sabbath elos
oru kosrani lalos, len lumngaul tukin Kufwen Alukwela, pa mwet inge in
tukweni oru akfulat lalos
Kufwen akfulat se inge pa in sang sie
pac kisac sasu ke wheat, kais sie sou in sang lukwac loaf in bread
manmanlah ke yeast, ac fahko se mwet ke kosrani lalos. Wi mwe sang lalos
in ellah ma koluk lalos nu sin Leum God.

Kutu pac ma enenu elos
in oru pa in tia orekma, tia kosrani in imac lalos tia pa imon imac
lalos. Ac akfulat se inge in orek ke lusen len se. Yok sripac lun
akfulate se inge in akilen orekma lun Leum God nu selos, ac elos in oru
ke nunak paye ac ke insialos ac kaksakunul ke Kosracni lalos.

Kuhfa se inge lumweyuk nuke tuku lun Ngun Mutahl ac akwuki ku
mutwacwacack lun Church. Wen nutin God moulyak liki inkulyu ke fahko se
mwet, ac el muta fahlu len angngaul wi mwet tumal lutlut ac.

Tukun len angaul inge, el fahk lah enenu elan som lukwelos ac som nu
yurin Papa tumal. Toko, el fah supama akwoyeack pa ke Ngun Mutal, in
kasrelos. Na mwet tumal lutlut elos in tia som liki acn Jerusalem. Pa
tukin len singoul fa Ngun Mutal tuku tu falyang nuke sie pacl in akfulat
ma mwet Jew nukewa enenu in tukweni nu Jerusalem nuke akfulat lalos. Na
kuhfa se inge pa Kuhfa lun Week se inge. Pa sifac uh fahk ke “Kaksak Ke
Sie Kosrani Na Yok.”

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *