Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Rev. Takeo Likiaksa

Sanri January 3, 2016
Sifac: Mukul ac Pahyuk se, Mutacn ac Pahyuk Luo
(One Groom, Two Brides)
Mwe Read: Genesis 29: 15-30

Rev. Takeo Likiaksa

In oana facsin in pacl sac, mukul se enenu in sang sie mwe sang nu sin sou se ma el ac pahyukyak nu sin mutacn se. Ouiya se inge ma in akfalye ke mutacn sacn ac som liki sou lal an. Wangin mwe sang Jacob elan sang pwacnacng el insese in orekma ke lusen yac itkosr lal Leban, uncle lal. Tu Leban el tiana fahk pa sie facsin lun an we ma Jacob el tiana etu. Facwsin se inge pa enenu tulik mutacn mahtu in marutla met liki mutacn fusr wiacl an.

Ouinge, Jacob el orekma ke lusen yac itkosr in pahyukyak sel Rachel. Ke kiacpweyukla el, na el insese in sifil orekma yac itkosr elan ma pahyukkyak sel Rachel. Ke sripen lungse yok lal Jacob nu sel Rachel, kalem mutweng lal Jacob, yac itkosr toko ah arulana fototo nu sel Jacob.

Kut esam sramsram kacl Jacob lah el oracle kikiap se pac nu sin tamulel se lal ah, ac inge folokyang pac nu sel. Kut mwetu, kuh pac in kaliya mutahsr nuke orekma sesuwos lasr kut oru pac nu sin mwet sahye.

Finne kiacpweyukla Jacob, tu el srike na in karungin ip kunacl kac uh. El esamul Rachel, wi pac plan lun God nu sel. Pa oracle sifac se inge fahk ke mukul se akola in pahyuk nu sin mutacn luo.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *