Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Mea kom lunge ngan sot nu sum? Na Solomon el topuk,nga siyuck tu kom in ase nu sik lalmetmet,tu nga fwa ku in kol mwet lom ke suwos ac in etu inmasrlon ma wo ac ma koluk.

Kunokon

MONDAY: August 29, 2016
SIFAC: Mwe Kihte Luhn God Nusel Soloman
MWE READ: 1 Tokosra 3:3-9

Dcn. Danny Dizon
Dcn. Danny Dizon

Kaksakin Leum God Fulatlana ac kulo ke moul wolana kom wiyu kac ne ke pal se inge. Mwe lutlut ke Monday el fwak oinge,”Mwe Kite Lun God Nu Sel Solomon.” Me read kac oasr in 1 Tokosra 3: 3-9 Mwe read se inge tusikyak ke pal se ma Solomon el tu tuyak in aollah papa tumal suc kalem kacl David, in musai temple sin God. Sie pal ah in acn se pangpang Gibeon, Leum God El tu sikyang nu sel Solomon ac siyuck sel , Mea kom lunge ngan sot nu sum? Na Solomon el topuk,nga siyuck tu kom in ase nu sik lalmetmet,tu nga fwa ku in kol mwet lom ke suwos ac in etu inmasrlon ma wo ac ma koluk. Leum God El lung siyuk lal Solomon oinge ,el sang mwe kite lal nu sel ke lalmetmet ac el oayapa laesla me kite lal nu sel pac. Mwe read u tuku in luti kut in etu lah pus kain in mwe kite suc tuku yurin Leum God ac kut fwin pang nu sel in siyuck sel el ku pac in ase nu sesr fin wo sripa ma kut siyuk nu kac uh. Kulo ke Kas Kulana Lun Leum God nu sesr.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *