Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

Monday May 23 2016
Sifac: Luhlahlfongi Ahluhlluhl
Mwe Read: Isaiah 44:23-26

Dcns Tulpe Dizon
Dcns Tulpe Dizon

Kulo kaksakin Kulana Lun Leum God nusesr nukewa ne ke pal se inge,ac in kulo pac ke Kas Lal nusesr. Kas Lal nusesr su fwak oinge Luhlahlfongi Ahluhlluhl suc akuteyacki nu sesr ke book lal Isaiah chapter 44 verse 23-26. Luhlahlfongi lasr uh pa oru kut in etu lah kusrao ac falu orekla ke kas lun God. Ke me read se inge Isaiah el akkalemye lah kas ke ahluhlluhl lasr nu sin God el fakak lulalfongi lasr ke ma God El oraclah nukewa. El fwak muh kowos in sasa ke engan,ac Falu,Kusrao,Finohl, ac Sahk insack uh kewa wi pac Ahluhlluhl ac kaksakin God ke ma nukewa El oraclah fin faclu.Mwe read se inge luti kut in etu in luhlahlfongi ke kas in ahluhlluhl ma onkakin ma God El oraclah nukewa.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *