Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

Monday April 24 2017
Sifac: Efuh Komwos Kuh Tia Kahlwem
Mwe Read: Mathew 13:10-17

Kimie Larson Miller

Me read kolyacsr nuke Monday u putatyang nuke sie ip yok ke book lal Mathew, suc sramsramkin ke pulpulyuk lun Jesus ke Tokosrai lun Kusrao.
In pal se inge, Jesus El oru orekma Lal in acn Galilee ac orekmakin pupulyuk ke luti Lal. Ke El orekmakin pupulyuk inge, met tumal lutlut elos tia kalem kac lah efu ku El orekmakin pupulyuk ke luti Lal nusin met u.
Jesus el topuk ac fahk lah “etauk ke ma lukma lun Tokosrai lun kusrao u” (verse 11) tia ma nusin nukewa. El sifil fahk ke verse 12 lah “el su asr etauk yoro ac fah itukyang tuh in arulana yohk liki meet; a el su wangin etauk yoro, etauk srisrik su oasr yorol ac fah itukla lukel.” Jesus el srike in akkalemye nusin met tumal lutlut Lal lah tia met nukewa ac long ac kalem ke luti Lal; Ngun mukena ku in ikasla insiasr in liye ac kalem. Oana ke 1 Corinth 2:14,15 fahk lah Ngun Mutal fin asr in met se, na asr kalem in el, tusruk fin wangin, na el ac koflana kalem in eis mwe sang ma tuku sin Ngun lun God.
Oapana nu sesr misenge, lah kut nukewa ku in long kas Lal, tusruk tia kut nofon ac eis ac kalem ke kalmen kas Lal. Me lutlut u tuku in kasre kut a akkeye kut lah kut enenu in ikasla Ngun Lal nu in kut-kut in mu ku in eis kas Lal ac kalem ke orekma Lal in moul lasr kais sie sie. Tu kut fin long ac kalem, na kut ac akilen lupan lung kulang yok ac me insewowo nukewa Lal nu sesr. Payena la kut long kas Lal ku readi ke kas Lal apkuran in len nukewa, tusruk kut enenu in sifana siyuk sesr kais sie sie lah kut kalem ku kut tia, ku kut eis Ngun lal nu in kut, ku kut tia.
Lela tu Ngun Lal in oan in kut nukewa. Ac kulo kaksakin God ke moul lasr kewa.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *