Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By LM Robert Kilafwasru

Monday January 4 2016
Sifac: Sie Muhtacn Fas
Mwe Read: Soakas 31:10,11,20,25,26

LM Robert Kilafwasru

Sifil kaksakin lungse yohk lun Leum God nusesr nukewa. Paye kulang lal nusesr tiac tui panang El ase pac nusesr in sifiil sie sin sie ke kahs mutal Lal.

Soakas soko inge el sramsramkin yohk ke ohiyen sie mutan fas. Sie mutan suc ma akilenyuck ke kain ohiyac wowo puspus. El lulafongiyuck sin mukul tumal, kulang nusin mwet sukasrup ac enenu, el mutan kuh in mano ac akfulactyeyuck se, ac kahs lal uh kulang ac lalmetmet. Ma inge nukewa asr sin mutan se inge ac weang pac ma wo pus sayah. Pus na pacl kut sifacna nunku mu mutan se el tiacna ku ke ohiyac pus. Tusruk akkalemyeyuck in Soakas soko inge ke kuh in orekma ac pah in orekma lun mutan se inge.

Ke mutacwack in book Soakas, el akkalemye lah Sangeng sin God pa mutawaak in etauk.( Soakas 1:7) Ak-acsmakinye kut kais sie in esam lah lalmetmet lasr uh wacngin sripac fin ohiyac lasr uh tiac wo ye mutun Leum God. Panang ke sahflaiyen book se pacna inge, el sramsramkin ohiyac wowo lun sie mutan na fas suc ma upac in koneyucyak. Oacna ke kalem ke mwe read se inge, ohiyac wowo lun mutan se inge fin kupacsryang nuke sangeng ac sunakin God, ac mwe insewowo na yohk nusesr.

Kut fin kapsru moul lasr uh nuke mutan se srumunyuck inge, fal kut in lutlutkin ac in suk in wi moul kihn ohiyac wo lal inge. Ohiyac wo lasr uh kut enenu in ahkyokye in sang kulansupu God in akyohkye wolacna Lal.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *