Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

MONDAY:December 05, 2016
SIFAC: “Muhtahl Ac Wolana pa Inel”
MWE READ: Psalm 111

Dcns. Tulpe Dizon
Dcns. Tulpe Dizon

Akfulatye Leum God Fulatlana lasr suc El wi kut karingin kut ne ke pal se inge. Oayapa pain kowos nuke Psalm 111 luti kut mwet uh in etu in Kaksakin Leum God in moul lasr nofon tu El pa Muhtahl ac Wolana.

Oana ke sifa lasr u fwak mu “Muhtahl Ac Wolana Pa Inel.” Nga ac kom fin etu lah mea kalmeyacn kas luo inge ke sifa u na nga kom etu in kaksakin El. Oana ke me read se inge luti kut kac uh, Kaksakin Leum God ke insiom kewa ac etu pac in sang kulo nu sin Leum God. Fwak pac in Bible Mutal muh kom fin etu in fwakak kulo lom nu sin sie mwet suc kuhlacng nu sum na oapana kom in sang Kulo nusin God. El kulang ac pakoten nu sesr mwet uh ac oayapa El suwoswos in ma nukewa. Fwak pac kalem ke psalm soko inge lah sangeng sin Leum God pa mutaweyen lalmwetmet. Kas Lal kulana ac suwos lana tu nga ac kom in tiana muhlkuhnlah kas Lal nu sesr in moul lasr nofon. Fal tuh nga ac kom in lung ac luti kas Lal nu sesr tu ma nukewa El oru Uh fwakak ke kuh ac wal fulat Lal. Suwoswos Lal ac fwa oan ma pahtpat.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *