Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon 
By Dcns. Tulpe Dizon

Monday December 28 2015
Sifac: Moul Luhlahlfongiyuck
Mwe Read: Soakas 11:9-13

Dcns Tulpe Dizon

Nga lungse Kaksakin Leum God Fulatlana lasr ac oayapa in sang Kulo NuSel ke moul kulana lasr neke pal se inge. Mwe luti nusesr ke Monday(December,28,2015) suc fwakak na sesr oinge,”Moul Lulalfongiyuck.”Suc akkuteyucki nu sesr ke book lun Soakas: 11: 9-13 an. Kusen kas in lalmetmet lal Solomon pa inge. Suc kusen Soakas lal inge sramkin kas ma sie mwet el fwakla.  Kom enenu in porongo in wo kas uh meyen ac ku in molikomlac.  Kas mu ku in molikomla pa kas tuku sin mwet, suc etu God. El fwak pac mu sie mwet lesrik tia kuin lulalfongiyuck.  Ke ma inge Moul Lulalfongiyuck pa tuku yurin el suc etu ke God ac tia elos su lesrik ac akkolukye mwet ngia.  Nga lungse kaksakin Kas Lal suc sifil utuckuh nusesr in luti kut ke moul lasr u.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *