Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Dcns Tulpe Dizon

Monday January 11 2016
Sifac: Sie Inse Nacsnacs ac Pwacye
Mee Read: Psalm 51:6-12

Dcn Dany & Dcns Tulp Dizon

Kulo Kaksakin Leum God Ke El kolma moul lasr ne ke pal se inge.

Mwe lutlut lasr na ke Monday suc tuku ac luti kut ac fwak,”Sie Inse Nacsnacs Ac Paye.” Suc me read lasr na ke me lutlut se Inge tuku in book lun Psalm. 51: 6- 12.

Psalm soko inge ma lal Togosra David. Kusen Psalm soko inge akkalemye ke sie pre in siyuk ke nunak munas. Suc tu sikyak tukun mwet pahluh Nathan el tu kaskas nu sel David ke tahfonglac lal yorol Bathsheba.David el arulana etu ke ma koluk lal sifana panang el pre nusin God in siyuk ke nunak munas.David el oayapa etu lah orekma suwos ac inse nasnas ac paye pa Leum God El lungse in pal nukewa ke moul lasr uh. El oayapa siyuk tu Leum God Elan oru tu insiacl in nasnas ac elan asang ngun sasu ac paye nu in el ac oayapa engan se tuku ke molela lun Leum ac insewowo in aksol.

Kaksakin Kas Lun God.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *