Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon 
By Deaconese Sepe Kilafwasru

Monday October 26 2015
Sifac: Yot Se Ma Molelah
Mwe Read: Psalm 18:1-9

Deaconese Sepe Kilafwasru

Psalm soko inge Psalm in kaksak lal David nu sin Leum God su molel-lah liki inpaol Togosra Saul ac liki met lokoalok lal. Motkoeyuick mu el samusla ke pal se el mahtuhoh a munosla pulakin mislac lal ke karunginyuck wo Lal in pal el pulakin ma upa. Ke el ngetlah liye lupan kasruh ac kuh sakuhrihk lun God ma El oru nu sel ke year puspus somla, El Kaksakin God. Pa Kalem ke kusen on soko inge, El fwak mu;
Leum God EL eot kuh luhk a nien wihklac luk, El God luk a me loeyuk luk. Ke nga muta yorohl nga moul, El lisringyu oana sie me loeyuk El moliyula liki met lokoak luk.
Me fosrnga lun misa apinyula a noa lun kunaosten toki nufuk. Me kwasrip lun kalyuk sruokyuwi.
In ongaiya luk nga pang nu sin Leum God ac El kahsreyuc. In temple Lal, El long pusrek, porongo pusren tung in kafwe luk. Fwalu rarrar a kusrusryak meyen el kasrkusrak.
Pa inge kutu kahs ma David el tu onkakin nusin Leum God ke El molel-lah ac sang kutangla fin met lokoalolc lal a oayapa togosra Sau sucl tu sukin anilyac.
Karunginyuk lun God nusin met lal uh fwa wangin lainyac. El kasru met Lal in pal nukewa ac in oaiya nukewa.

David el luma karunginyuk lun God nu sin met lal uh ke ouiya pus ma a ku in loange kut liki kutena me lokoalok ma ac akkolukye kut ke moul in lulafongi lasr uh.
El Fwak mu karunginyuk lun God uh oana;
1)Sie eot ma tia ku in mokleyukla sin kutena su suk in akkolukye kut.
2)El oana sie nien wukla su met lokoalok tia ku in ukue inkanek nu kac
3)El oana sie mwe loang ma kosrekutla liki met lokoalok lasr.
4)Ac el me molela lasr in pal upa, El tower fulat ac nien wukla ku.
Ma inge lutikut in etu la inkanek sefanna ma ac ku in molikutla ku loangekut liki evil ku ma koluk ma tuku in akkolukyekut ke moul in lalafongi lasr uh pa in suk God ku pang nu sin God ke inen Jesus Christ tu El pa yot in molela a nien wukla ku lasr in pal in ongaiya.

Deaconese Sepe Kilafwasru

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *