Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

MONDAY: October 24, 2016
SIFAC: “Nga Etu Keok Lalos”
MWE READ: Exodus 3:7-10

Dcn. Danny Dizon
Dcn. Danny Dizon

Kaksakin kulang lun Leum God ke moul lasr nukewa ac kulo ke me lutlut wowo.Sifac lasr nuke Monday(10/24/2016) suc tuku in luti kut ac fwak oinge,”Nga Etu Keok Lalos.” Na mwe read lasr kac uh tuku ke Exodus: 3: 7-10.Mwe read se inge tu sikyak ke pal se God El tu panglol Moses elan som ac kollah tulik nutin Israel liki facl Egypt.Ke pal se inge upala lupan keok ma mwet Israel pulakin panang elos wowoyak ac tuhng tu in moliyucklac elos.Na pa Leum God El sikyang nu sel Moses finohl Sinai ac fahk nu sel lah El lohng pusren tung lalos ac El etu keok lalos. Panang El fahk nu sel Moses muh El akolah in moleloslac liki in poun mwet Egypt ac usaclosme nu ke sie facl lulap suc karinginyuck mwet Canaan,mwet Hit,mwet Amor,mwet Periz,mwet Hiv,mwet Jebus. Mwe read uh tuku luti kut misenge in etu lah Leum God El etu lupan keok lasr kais sie ac El akolah in molikutlac kuh aksukosokye kut lac liki keok ma kut pulakin kut fwin etu in pahng nu sel.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *