Kuh kom enenu Kahs In Kol booklet?

Nacklah wihn form se ten inge kut in muh kuh in supaot sie Kahs In Kol booklet an nutum. Kulo