Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon

Friday June 24 2016
Sifac: Fahkack Sruhnga Yohk Nuhke Ma Pwacye
Mwe Read: Jeremiah 5:1-5

Kulo ac Kaksakin Leum God ke kulang ac lungse yok lal nu sesr.

Kenye T. Belcourt
Kenye T. Belcourt

God el sulala Jeremiah tu elan sie met palu lal, ac el sang Ku ac pulaik nu sel elan ku in tafela kas lal nu sin met Southern Judah, su Jerusalem pa capital we u. Ke sripen ma koluk yoklana lun met we panang Jeremiah el sramsram nu selos, elos in forla auliyak nu sin Leum God meet liki ac tufwa oasr mwacta sikyak nu selos. Tusruk met Israel inge su pangpang pa tulig nutin God, elos likekelana in foloko nu yurin Leum God. Elos alu nu sin ma srulaclah, moulkin moul koluk, mulkunla LeumGod siefanna lalos mu molelosla liki in poun met Egypt. Ke sripa Inge panang God Elan ngetlah lukelos ac oru tu in oasr met lokalok ac meun lulap in sikyak ac kunaosla an selos Jerusalem. Payela God el oru ma Inge in akkalemye Ku usrnguk lal nu selos ku met in mutunfwal nukewa la paye el pa Leum God Kulana, ac Lela met enukewa in akfulatyal ac oru ma lungse lal.
Leum God el insewowo selos nukewa su oru ma suwos ac payena nu sel. Ac el ac fwa oru kaiyuck lal nu selos su likekelana in oru ma koluk.
Kulo na lulap.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *