Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Friday, December 14, 2020

Sifac: Mutan Ahkisus Uh Pihlesru Sap Lal Pharoa

Mwe Read: Exodus 1:15-22

Kunokon
By Kenye T. Belcourt

Friday November 27 2015
Sifac: Lutiyuc Ke Ohiyac Lom
Mwe Read: Exodus 33:12-18

Kenye T. Belcourt

Lungse kaksakin God ke ma nukewa meet liki ngac fwa tafella me lutlut lasr u.
Me read se inge akalemye ke pal se God el sapkin Moses elan kolla tulig Israel liki Finol Sinai nuke fwal in Wuleang. Ke sripen seakos ac likeke lun met inge panang Moses el tia fuleak in pray ac kafwe kalos nu sin God. El siyuk tu lungse ac pakoten lal in welulos ac karunganulosyang in fwufwasryasr lalos u.

El oayapa fwak oinge, luti nu sik tu nga ku in kulansupekom ac oru na ma ac akinsewowoye kom u. Ac lela nu sik in liye kalem wolana lom su ac akalemye la kom oasr yorosr. Tukin ma inge Leum God el wulela in wi met lal ke sripen lungse yok lal nu sel Moses ac el arulana insewowo ke ma nukewa ma el oru u. Ac lela nu sesr in oru ma lungse lun God, tu paye ela fwa wi kut ac kol kut in Oiyac nukewa.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *