Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Monday (6/12) Sifac: Jephthah, Sruhngacyuck Sin Sucu Lal, Kahinglac

Kunokon Monday – June 12, 2017 Sifac: Jephthah, Sruhngacyuck Sin Sucu Lal, Kahinglac Mwe Read: Mwet Nununku 11:1-3 Mwe read se Inge tena arla kalem lah suc sumusla uh tusruhk oasr fakyac muh mwet paluh Samuel pa simis uh. Sramsram kuhnuhl Jephthah wen natuhl Gilead ac el oayapa sie mwet meun fkoko ac pulaik. Tusruhktuh […]