Wednesday (12/7) SIFAC: “Wuhlelah Luhn God Yorol Abraham”

Kunokon WEDNESDAY: December 07, 2016 SIFAC: “Wuhlelah Luhn God Yorol Abraham” MWE READ:Gensis 17:1- 8 Kakasakin LEUM GOD lasr ke wuhlwelah Lal nu sel Abraham, su kut wih witness kac misenge! Kut fihn tia wih witness kac, ac wangin lulalfongi lasr in wih pahikla nuke akfulatyeyen Christmas; in akfulat ye pweng mwo ke isusla lun […]

Thursday (12/8) SIFAC: “Gideon El Topuk Pang Luhn God”

Kunokon THURSDAY: December 08, 2016 SIFAC: “Gideon El Topuk Pang Luhn God” MWE READ: Mwet Nununku 6:12- 18   Lipufan lun God sramsram nusel Gideon tuh elan tuhfah som ac molela mwet Israel liki in poun mwet Median suc fahk lah ke Gideon el long ma inge el sifana kisensiyuki sin God lah efu kuh […]

Tuesday (12/6) SIFAC: “Oarulacna, Suwohswohslacna, Ac Nunkuhnku Suwohs”

Kunokon TUESDAY: December 06, 2016 SIFAC: “Oarulacna, Suwohswohslacna, Ac Nunkuhnku Suwohs” MWE READ: Psalm 89:1-6, 14 Oaru(lacna), Suwosh(wohslacna), Ac Nuhnuhnku Suwohs tuku yurin LEUM GOD mukena. Pwenang kut enenu in wohwoyak ke engan in orella kuhsen kaksak lasr in oana ke Ethan el akkalemye ke On-in-Kaksak lal, su akkalemyeyuk nu sesr ke Psalm 89. Ethan […]

Monday (12/5) SIFAC: “Muhtahl Ac Wolana pa Inel”

Kunokon MONDAY:December 05, 2016 SIFAC: “Muhtahl Ac Wolana pa Inel” MWE READ: Psalm 111 Akfulatye Leum God Fulatlana lasr suc El wi kut karingin kut ne ke pal se inge. Oayapa pain kowos nuke Psalm 111 luti kut mwet uh in etu in Kaksakin Leum God in moul lasr nofon tu El pa Muhtahl ac […]