Friday (7/22) Sifac: Kahsruh Sin God

Kunokon Friday July 22 2016 Sifac: Kahsruh Sin God Mwe Read: Psalm 42 Lungse pa Sang Kulo ac Kaksakin Leum God ke moul luk meet liki nga tafela kas lal. Paing kowos kewa pa met nukewa. Psalm se inge pa mutawacackiyen Book Akluo lun Psalm a Simla sin tulig natul Korah, su srumun ke kisen […]