Wednesday (4/6) Sifac: Luhlahlfongi Oan Na

Kunokon By LM Skipper Ittu Wednesday April 6 2016 Sifac: Luhlahlfongi Oan Na Mwe Read: Psalm 13 LM Skipper Ittu Paing kowos mwet wiasr ke luhlahlfongi Kosrae ac sahyen acn Kosrae! Sifac se lasr nuh ke Wednesday se inge fahk muh “Luhlahlfongi Oan Na,” oasr in Psalm 13. Kuhsahl Tohkohsrah David pa inge. Motkweyuck muh […]