Wednesday (3/9) Sifac: Luhlahlfongi Yohklacna

Kunokon By LM Skipper Ittu Wednesday March 9 2016 Sifac: Luhlahlfongi Yohklacna Mwe Read: Isaiah 55:1-6 LM Skipper Ittu Sifwil paing kowos nuhkewa! Sifac se lasr nuh ke Wednesday se inge pa “Luhlahlfongi Yohklacna,” oasr in Isaiah 55:1-6. Isaiah el sruhmuhn ke pahkoten yohklana luhn Leum God nuh sin tuhlik nahtuhl Israel, elos finne tiac […]

Tuesday (3/8) Sifac:Orekmakinyen Luhlahlfongi

Kunokon By Joyleen Steven Tuesday March 8 2016 Sifac:Orekmakinyen Luhlahlfongi Mwe Read: Soakas 22:1-4; 23:3-5 Joyleen Steven Ngan wi PA kaksakin God fulatlana lasr ke moul luk ku lasr nukewa ne ke pal SE Inge , a ke pang lal nusik in ku in tafela kas lal ke Len SE Inge. Kas in luti, akkeye, […]