Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Saturday (3/5) Sifac: God Ahkpayeye

Kunokon By Lucilla S. Talley Saturday March 5 2016 Sifac: God Ahkpayeye Mwe Read: John 6:35-40 Lucilla S. Talley Mwe read se inge akkalemye sramsram lun Leum Jesus tukin El oru mwenmen puspus. Tukin El sang kulo nusin God Papa, El orekmakin loaf in bread limekosr ac ik lukac in kiteyac mwet 5000. El oyac […]