Wednesday (2/3) Sifac: Mwe Keok Ke Loang

Kunokon Dcns. Havelyn Tosie Wednesday February 3 2016 Sifac: Mwe Keok Ke Loang Mwe Rwad: Exodus 8:20-29 Dcns Havelyn Tosie Sifwil kaksakin kulang lun God su sifwil ase moul lasr ke malem sasu se inge, Sie sin sie wowo ke Kas lun God, Kaksakin a Fal tu kut in tukeni eis in mwe lutlut nu […]