Monday (2/1) Sifac: Tuhlik Fuhsr Jesus Ac Kufwen Ahluhkelah

Kunokon By Dncs. Sepe Kilafwasru Monday February 1 2016 Sifac: Tuhlik Fuhsr Jesus Ac Kufwen Ahluhkelah Mwe Read: Luke 2:41-49 Dcns Sepe Kilafwasru Ke akwuk lun God nuhsin mwet Jew, kais sie mukul nukewa enenuh in som nuh Jerusalem in alu nuhsin Leum God, ac oruh akfulat lalos ke Kufwen Alukela, Kufwen Kosrani, ac Kufwen […]

Sanri (1/31) Sifac: Sifil Moul

Kunokon By Rev. Takeo Likiaksa Sunday January 31 2016 Sifac: Sifil Moul Mwe Read: John 11:38-44 Rev. Takeo Likiaksa Ouiyen misa, pukpuki ac tatamas akilenyuk fin faclu in pacl sac finne in pacl inge pac. Kalem ke mwe read se inge. Sou ac mwet kawuk tukeni inkul lun mas uh. Oasr nunak in nikanla, oelah, […]