Thursday (12/31) Sifac: Akilenyuck Inse Pwaye

Kunokon By Victor Melander Thursday December 31 2015Sifac: Akilenyuck Inse PwayeMwe Read: 1 Timothy 1:12-17 Victor Melander Nga lungse sang kulo nu Sihn GOD ke kulang ac pakoten LAL nah sesr kewah. Kahs Lun GOD tuku na sel Paul in luman sogo prae. Muteweack ke sang kulo we pusren insewowo weang pusren akfulat nu Sihn […]