Saturday (11/14) Sifac: Paul ac Silas Kahinglac

Kunokon By Deaconese Niokong Yukiwo Saturday November 14 2015Sifac: Paul ac Silas KahinglacMwe Read: Orekma 16:25-40 Deaconese Niokong Yukiwo Ma se meet in fwak kulo ma lulap nu sin God fulatlana lasr ke moul lasr, a oayapa ke karinginyuk lal. Sifwa nu ke Saturday, Paul a Saelus kaingla. Mwe read Orekma 16:25-40 Paul a Saelus, […]