Kahs In Kol 2023-2024 Printing Version

Click For More Info.

Saturday (10/31) Sifac: God Ahksukohsohkye Sac

Kunokon By Surleigh Y. Tara Saturday October 31 2015Sifac: God Ahksukohsohkye SacMwe Read: Orekma 12:12-18 Surleigh Y. Tara Nga wi pac engan in tahfwela kunokon se pac inge ac ke lung kulang lun God nusesr kewa pacnacng kuht moul ac kuh pac in wi kuhlansap. Paye lac wangin sie mwet kuh in kisen siyucki kuh […]