Monday (10/19) Sifac: Sie Kahlem Nuh Sin Muhtunfacl Puhspuhs

Kunokon By Deaconese Tulpe Dizon Monday October 19 2015Sifac: Sie Kahlem Nuh Sin Muhtunfacl PuhspuhsMwe Read: Isaiah 49:5-7 Deaconese Tulpe Dizon Arulana falana nga in wi kowos in Kaksakin El Suc Fulatlna ac lela kut mwet nukewa in etu in eis me Lutlut Lal nukewa ac etu pac in moulkihn.Tu Kas Lal Paye ac Suwos […]