Sanri (8/30) Sifac: Kut ac Folok Fuka?

Kunokon By Rev. Takeo Likiaksa Sunday August 30 2015Sifac: Kut ac Folok Fuka?Mwe Read: Malachi 3:1-10 Rev. Takeo Likiaksa Mutweng lun God arulana yok, ac El tiana sa in sang mwetin ma koluk lun mwetu. Ke moul lun mwet lal ku finne kut in pacl inge kut seakos, ku finne tia akilen akwuk ac masap […]